Hoa Ngày Tựu Trường

 Ngày khai trường là sự mở đầu, có tác dụng tạo hứng 

 khởi cho suốt một năm học, nhất là với thầy và trò.  
Sau mấy tháng nghỉ hè, thầy trò lại gặp gỡ, bắt đầu  
hành trình mới dưới mái trường. Mỗi lần khai trường  
là dấu mốc một chặng quan trọng trong đời người trên 
 đường học vấn. Xét trên khía cạnh nào đó, ngày khai 
 trường có ý nghĩa rất thiêng liêng, không chỉ với từng  
cá nhân đi học mà với cả cộng đồng